Wczytuję dane...
Zasady odstąpienia od umowy

regulamin sklepu internetowego

Zwrot i wymiana

Przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży każdego zakupionego u nas produktu, w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyny. Termin na odstąpienie biegnie od dnia, w którym Ty (lub wskazana przez Ciebie osoba niebędąca przewoźnikiem np. domownik, adresat przesyłki) wszedłeś w posiadanie produktu. Dla zachowania terminu wystarczy, że nadasz powiadomienie przed jego upływem.

Odstąpienie powinno zostać dokonane w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą wyłącznie na adres podany na stronie Kontakt lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@agwiol-natural.pl).

Możesz użyć w tym celu wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się na dole strony oraz w Regulaminie

Jeżeli odstąpisz od umowy sprzedaży produktu, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania Twojego powiadomienia, zwrócimy Ci otrzymane płatności (W przypadku zwrotu produktu czyli odstąpienia od umowy, koszt odesłania towaru pokrywa kupujący). Zwrot płatności nastąpi automatycznie na konto użyte przez Ciebie do dokonania zapłaty za zakupiony produkt, chyba że wspólnie ustalimy inny sposób zwrotu.

Możemy odmówić dokonania zwrotu płatności do chwili otrzymania zwracanego produktu albo do chwili, gdy przedstawisz nam dowód, że produkt został do nas wysłany.

Pamiętaj, produkt powinieneś odesłać nam niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Tak jak w przypadku samego odstąpienia, termin uważa się za zachowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.

Pamiętaj także o tym, że odpowiadasz za zmniejszenie wartości produktu, wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech czy funkcjonowania tego produktu.

Proszę pamiętać, że zgodnie z naszym regulaminem, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy, dla której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Jest to zgodne z art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm.) – dotyczy to m. in. wszelkich produktów, których użycie skutkowałoby naruszeniem sterylności całego produktu, np. balsamu, płynów, kremu oraz wszelkich innych produktów, które po otwarciu lub przetestowaniu tracą swoją sterylność lub też zmieniają swoje właściwości, oraz produktów, które miały kontakt z ciałem lub ustrojem.

Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Opakowania zwracanych kosmetyków muszą być nienaruszone a sam produkt nie może być używany - zgodnie z ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Pamiętaj dobrze zabezpieczyć produkty na czas transportu by nie uległy zniszczeniu.

Procedura odstąpienia od umowy opisana jest także w Regulaminie

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Przykładowy Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

- Adresat: „Agwiol”, ul. Smoleńska 79A/52, 03-528 Warszawa, Polska  kontakt@agwiol-natural.pl
 
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Dzień Mamy