Wczytuję dane...
Reklamacje

regulamin sklepu internetowego

Złożenie reklamacji

Każdą reklamację możesz przekazać nam pisemnie, e-mailem lub telefonicznie na adres i numer firmy wskazane na początku Regulaminu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Postaramy się rozpatrzyć Twoją reklamację jak najszybciej, jednak nie zajmie nam to dłużej niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację otrzymasz na adres e-mail przypisany do Twojego konta w Sklepie lub poprzez e-mail, a jeżeli te dane nie będą nam znane - pisemnie.

Reklamowane produkty produkty prosimy odesłać na adres firmy, podany na początku regulaminu bądź w dziale Kontakt.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na Twoja korzyść naprawimy lub wymienimy reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwrócimy Ci należność za reklamowany produkt w ciągu czternastu dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Możesz zamiast zaproponowanego przez nas sposobu usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Ciebie będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

Produkty sprzedawane w naszym Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta bądź dystrybutora. Sami nie udzielamy żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane za pośrednictwem Sklepu produkty.

W przypadku produktów, na które producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, możesz reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku będziesz reklamował produkt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a my będziemy tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

Prosimy pamiętać, żeby reklamowane produkty starannie zabezpieczyć przed wysyłką, uniemożliwiając dodatkowe uszkodzenia.

Sprawdź każdą odbieraną przesyłkę

Kurier przed pokwitowaniem odbioru przesyłki ma obowiązek umożliwić wgląd w jej zawartość celem sprawdzenia, czy wszystkie produkty zostały dostarczone w stanie nienaruszonym.

Jeżeli w transporcie nastąpi jakiekolwiek uszkodzenie zawartości przesyłki, kurier ma obowiązek niezwłocznie spisać stosowny protokół uszkodzenia z dokładnym opisem oraz opatrzyć go swoim podpisem.

Prosimy zawsze sprawdzać zawartość przesyłki przed pokwitowaniem jej odbioru.

Składając podpis na dokumencie przewozowym automatycznie potwierdzacie Państwo odbiór przesyłki w stanie nienaruszonym.

Reklamacje prosimy składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres reklamacje@agwiol-natural.pl w formie podanej poniżej:

Tytuł e-maila: Reklamacja do faktury nr ... / do zamówienia nr ...

Treść:

Numer Faktury zakupu/Numer zamówienia:

Uszkodzone produkty:

  1. FIT54 x 5 szt.
  2. NSE21 x 2 szt.

itd...

W przypadku reklamacji dotyczącej zniszczonej przesyłki lub zniszczonego produktu, do e-maila reklamacyjnego prosimy o załączenie protokołu szkody z spisanego przewoźnikiem w przypadku dostawy kurierem, a także dokumentacji fotograficznej, która prezentuje zniszczenie. Prosimy o zdjęcia zarówno uszkodzonego produktu, jak i opakowania z zewnątrz w formie, w jakiej wyglądało w momencie dostarczenia.

Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży (rękojmia) można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy lub pocztą e-mail na adres reklamacje@agwiol-natural.pl

W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

Procedura reklamacji opisana jest także w Regulaminie

Dzień Mamy